Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Щета на МПС вследствие на дупка на пътя

Какво да предприема при ПТП вследствие на дупка или неравност по пътя?

Трудова злополука

Какво да преприема?

Дисциплинарно уволнение

Какви са правата на работодателя да наложи наказание?

Уволнение поради съкращаване на щата

Законно ли е уволнението ми на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 предложение второ от КТ

Контакти

кантора София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3

Тел. +359 2 986-30-00
Факс +359 2 988-38-13
Email: [email protected]
адвокати адв. проф. д-р Кругер Милованов
GSM: +359 887 97-15-66
Дом. тел. +359 2 871-58-59

адв. Валентина Милованова
GSM: +359 889 65-80-27

адв. Георги Вълев
GSM: +359 887 33-55-15